Day 27 Photo- Nonna making potato gnocchi.

Day 27 Photo- Nonna making potato gnocchi.